top of page

Qurve Story

ศูนย์ดูดไขมัน และกระชับสัดส่วนแบบครบวงจร ที่ได้รับมาตรฐานเทียบเท่าระดับโรงพยาบาลแห่งแรกใน ประเทศไทย ( Advance Body Contouring Center : ABCC ) ซึ่งก่อตั้งโดยทีมแพทย์ ที้มีประสบการณ์ทางด้าน ความงามมามากกว่า 10 ปี จึงให้เราเข้าใจในทุกปัญหาและยึดมั>นถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง

QURVE CLINIC มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้การดูแลรักษา สามารถดูแลทุกคนที่ต้องการมีสุขภาพและรูปร่างที่ดี ได้อย่างครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเลือกการรักษาโดยใช้นวัตกรรมต่างๆภายใน ศูนย์ได้อย่างเหมาะสม หรือเลือกทําการรักษาแบบศัลยกรรมตกแต่ง (ดูด/เติมไขมัน) ก็สามารถทําได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนความพร้อมในการดูแลและติดตามผลการรักษาได้เป็นอย่างดีภายใต้การดูแลของทีมแพทย์

QURVE_about us-01.jpg
S__13860911.jpg

My Approach

ด้านศัลยกรรม
- ดูดไขมัน (เหนียง/แขน/ขา/พุง,เอว) >> ด้วยเครื่อง VASER ซึ่ง
เป็นเครื่องสลายไขมันที่ใช้หลักการปล่อยคลื่น Ultrasound
โดดเด่นในการสลายไขมันได้รวดเร็วและลดได้มากที่สุด
(มาตรฐาน USA FDA)


- เติมไขมันบริเวณ หน้าอก ก้น ด้วยเครื่อง Bodyjet >> ซึ่งเป็น
เครื่องที่ดูดและเติมไขมันที่ดีที่สุดในโลก มาตรฐาน อเมริกา (USA
FDA) เซลล์ไขมันที่เก็บจะมีสภาพดีที่สุด และเมื่อนำกลับมาเติมจึงมี
โอกาสติดมากที่สุด

ด้านไม่ใช่ศัลยกรรม(ผิวหนัง)

- สลายไขมันและสร้างกล้ามเนื้อ ด้วยเครื่อง Emsculpt

- สลายไขมัน ด้วยเครื่อง Coolsculpt

- ฉีดเมโสสลายไขมันเฉพาะจุด

- ปากกาลดความอ้วน + ลดน้ำหนัก

bottom of page